PFRON

Niepełnosprawny też może

Samochód, nie jest rzeczą zarezerwowaną wyłącznie dla ludzi w pełni sprawnych, teraz dzięki projektowi „Sprawny dojazd” osoby niepełnosprawne, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie do zakupu samochodu. Będzie można też otrzymać gotówkę na uczestnictwo w kursie prawa jazdy kategorii B, oraz na specjalistyczne wyposażenie pojazdu. Przede wszystkim należy, posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, oraz być osobą uczącą się, lub w wieku aktywności zawodowej. Jest dodatkowy warunek, w sytuacji starania się o dofinansowanie zakupu samochodu- należy być w posiadaniu prawa jazdy kategorii B. PFRON oferuje dofinansowanie rzędu 14 000 zł, na zakup samochodu, a 17 800 zł, jeśli samochód ma zawierać specjalistyczne oprzyrządowanie. Prawie 1200 zł otrzymamy na zrobienie kursu samochodowego kategorii B .